Vertebra Forma

Fizikalna terapija

Počeci fizikalne terapije sežu daleko u prošlost, pa je liječenje fizikalnim sredstvima vjerojatno najstariji oblik terapije. Sredstva kojima se služimo u fizikalnoj terapiji imaju nespecifično stimulativno djelovanje.

Odgovor organizma na podražaj je kompleksan i obuhvaća niz fizioloških zbivanja: hiperemiju, promjene u vegetativnoj inervaciji, stvaranje antitijela, mobilizaciju obrambenih funkcija, aktiviranje hormonalnog sistema, naročito hipofize i nadbubrežne žlijezde, promjene pH krvi i tkiva, ukratko: promjene reaktivnosti organizma kao cijeline.

Veličina reakcije i ljekovitog učinka ovisi o vrsti podražajne energije, načinu primjene, veličine površine na koju djelujemo i trajanju djelovanja s jedne strane i reaktivnosti organizma s druge strane.

Za ocjenu vrijednosti fizikalne terapije bitno je slijedeće: kod većine zaraznih bolesti, teških endokrinih poremećaja, bolesti metabolizma i prirođenih ili stečenih mana srca, fizikalna se terapija ne može usporediti sa specifičnim usmjerenim liječenjem, ali je nezamjenjiva u profilaksi, dodatnom i naknadnom liječenju i rehabilitaciji, u kombinaciji sa kineziterapijom i mazažom.

Foto galerijaWeb dizajn, izrada web stranica